فارسی پنجم دبستان روزی که باران می بارید بال در بال پرستوها

حجم فایل : 2.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
روزی که باران می بارید - بال در بال پرستوها
درس شجاعت = تاکید بر شجاعت موضوع درس شجاعت از استاد احمد بهمنیار تاریخ ادبیات شجاعت : دلیری،بی باکی حوادث : رویدادها،حادثه ها،پیش آمده ها
نهراسد : نترسد،هراس نداشته باشد،بیم نداشته باشد پسندیده : پذیرفته،برگزیده
عاقبت : سرانجام،پایان کار متانت : پایداری،وقار
تدبیر : به پایان کاری اندیشیدن، مشورت نکوهیده : زشت و ناپسند
افزون : بیش،بیش تر،زیاد،بسیار ایستادگی : مقاومت،پایداری
تضمین : ضمانت کردن و متعّهد شدن به انجام کاری یا تهیّه ی چیزی معنی واژه های مهم شجاعت - حوادث - نهراسد - می پرهیزد - خوداری - خطرناک - عاقبت - متانت - چاره جویی - صحنه
وظیفه - شعله - همنوع - سردار - مهارت - عقب نشینی - نکوهیده - تصمیم گیری - تفکّر
زلزله - تصادف - غرق شدن - میکروب - مثلا - شخص - موفّقیت - اصلی - جهل - پدیده
ترسناک - اتّفاق - چراغ - جرّاحی - تضمین - دروغین - افزون بر - دفاع املای واژه های مهم به ترکیب های بالا توجه کنید .
در ترکیب های ردیف «ب» صداهای پایانی واژه های «وظیفه» و «حادثه» ، «ه» است و صداهای پایانی واژه های «موفقیت ها» و «ترس ها» صدای «آ» است .
بنابراین بایذ بین دو صدای ـِـ حرف میانجی «ی» قرار بگیرد ، چون هیچ گاه دو صدای ـِـ کنار هم نمی آید.
در ترکیب های ردیف «الف» آوردن حرف میانجی لازم نیست.
در زبان فارسی هیچ گاه دو صدای از شش صدا( ـَــِــُـ آ او ای )کنار هم قرار نمی گیرند.اگر دو تا از این صداها بخواهند کنار هم بیایند باید یک حرف بین آن دو صدا قرار گیرد که به آن «حرف میانجی» می گویند دانش زبانی پایان...